Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดในการใช้งาน (ในที่นี้จะใช้คำว่าข้อตกลง) เว็บไซต์ Saleduck.co.th ที่ให้บริการในแพลตฟอร์มอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆ

 

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Saleduck.com และมีบริษัท Bridge Shopping Portals BV. เป็นเจ้าของ รวมถึงเป็นเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวด้วย

 

เว็บไซต์นี้ได้ให้บริการทั้งผู้เยี่ยมชม และลูกค้าของเรา โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆที่เรากำหนดขึ้น

 

การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้เท่ากับคุณยอมรับข้อตกลงของเรา

 

ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


จากเหตุผลดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้

 
   

การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 

เมื่อคุณยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขแล้ว คุณจะต้องแสดงตัวตนว่า คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามหากคุณอายุยังไม่ถึง 18 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 13 ปี คุณอาจใช้เว็บไซต์นี้ได้โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ยินยอมผูกพันข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางเรา

 

ทั้งนี้เรายืนยันว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์1.บททั่วไป

 

เว็บไซต์ Saleduck.co.th ถูกดูแลและปรับปรุงการใช้งาน โดยบริษัท Bridge Shopping Portals BV (รหัสหอการค้า : 5937834 เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม  NL853450092B01

 

ที่อยู่ Herengracht 514, 1017 CC, Amsterdam, Netherlands.

 

เว็บไซต์ Saleduckจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เว็บไซต์ หรือการให้บริการที่อยู่ภายนอกประเทศไทย

 

Saleduck.co.th และการบริการต่างๆนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

 

Saleduckจะพยายามทำให้แน่ใจว่าคำขอของคุณสำหรับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆที่นำเสนอบนเว็บไซต์เป็นสิ่งที่แม่นยำ และถูกต้อง ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ เช่น รหัสส่วนลด หรือข้อเสนอต่างๆได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2.ภาระหน้าที่ของผู้ใช้

 

การยืนยันที่จะส่งสิ่งใดๆมาหาเราโดยอีเมล หรือผ่านเว็บไซต์ Saleduck.co.th ผู้ใช้จะต้องยอมรับและยืนยันว่า สิ่งๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่

 

ดังนั้นก่อนที่จะส่งข้อมูลใดๆก็ตาม ผู้ใช้จะต้องใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังตามสมควรที่จะค้นหา ป้องกัน หรือกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โดยสิ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ครอบครอง หรือมีสิทธิเด็ดขาด ในการส่งมายัง Saleduck ประเทศไทย

 

ทั้งนี้ Saleduck อาจเผยแพร่เนื้อหาใดๆได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรวมถึงเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ หรือความรับผิดใดๆ

 

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้อง หรือสร้างคำขอใดๆอันเกิดจากเนื้อหาที่ส่งหาSaleduck และยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่สามด้วยตัวเอง หากเกิดผลกระทบที่มาจากข้อมูลที่ถูกส่งมาจากผู้ใช้

 

3.การระงับชั่วคราวและความสิ้นสุด

 

Saleduck ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหน้าเว็บ และการให้บริการเป็นบางเวลา หรือเต็มเวลา หากพบว่าการใช้เว็บไซต์ หรือบริการ มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

 

4.ข้อจำกัดความรับผิด

 

เว็บไซต์ Saleduck.co.th และเนื้อหาทั้งหมดเป็นการให้บริการเพื่อนำเสนอแบรนด์แก่ผู้ใช้ หน้าเพจของเว็บไซต์ได้จัดหาสิ่งที่เป็นพื้นฐาน โดยไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ดังนั้นเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขหน้าเว็บ หรือระงับการเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา Saleduckจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการระงับการเชื่อมต่อใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม ในทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องของความเสียหาย การสูญเสียกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ

 

Saleduck ไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เนื้อหาต่างๆ หรือ การบังคับใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นการเฉพาะ โดยทางเว็บไซต์จะรับผิดไม่เกินที่บังคับโดยกฎหมายไทย

 

ทั้งนี้ทางเราไม่รับประกันว่ารหัสส่วนลดของเว็บไซต์ หรือข้อเสนอมีความถูกต้องทั้งหมด ผู้ใช้งานควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสั่งซื้อสินค้าใดๆในร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

 

5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

Saleduck.co.th อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ หรือดำเนินการอยู่ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้  คุณจะต้องตรวจสอบ และอนุมัติข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนการใช้งาน

 

ทั้งนี้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเว็บไซต์ Saleduck.co.th แม้Saleduckอาจมีอิทธิพลต่อเนื้อหานั้น

 

Saleduck.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม

 

6.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

Saleduck.co.th และBridge Shopping Portals BV.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และมีสิทธิในเนื้อหาต่างๆที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์  สิทธิ์ทุกประการจะถูกสงวนไว้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

 

ห้ามคัดลอก ถ่ายเท เนื้อหา จ่ายแจก โอน หรือจัดเก็บ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากSaleduck

 

7.การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว

 

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว โดยการกรอกข้อมูลที่อยู่อีเมลในกล่องสมัครสมาชิก ซึ่งคุณสามารถพบได้ในเว็บไซต์

 

การสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวนั้นถือว่าคุณได้ยินยอมที่จะรับจดหมายข่าวที่เราส่งไปให้

 

ภายในจดหมายข่าวจะมีลิงค์ที่คุณสามารถกดเพื่อยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ หรือคุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ info@saleduck.com

 

8. เหตุสุดวิสัย

Saleduckจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิด อุปสรรค หรือความล่าช้าใดๆในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากเหตุที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม หรือไม่สามารถควบคุมได้

 

9.การร้องเรียน

 

ทางเราแนะนำให้คุณติดต่อผู้ลงโฆษณา หรือร้านค้าที่อยู่ในควมรับผิดชอบ Saleduckทำหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้น และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้า หรือการให้บริการที่นำเสนอโดยผู้ลงโฆษณา