ผลงานของ Saleduck ในปี 2019

ผลงานของ Saleduck ในปี 2019

"ACCESSTRADE Awards 2019"

Saleduck-ATSummit-1.png

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 Saleduck Thailand (Saleduck.co.th) ได้รับรางวัลฐานะ Top Publisher in Thailand (Travel Category) ในงานมอบรางวัลคู่ค้าดีเด่นแห่งปี 2562 "ACCESSTRADE Awards 2019" ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ทีมงาน Saleduck ได้เข้าร่วมสัมมนางาน ACCESSTRADE SUMMIT 2019 in Southeast ASIA พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลความรู้ในธุรกิจ Digital & Affiliate Marketing และได้พบปะ Advertisers แบรนด์ต่างๆ รวมไปถึง Publishers เว็บไซต์ต่างๆ จากหลากประเทศ ทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ

Saleduck-ATSummit-2.png

Mr. Sjoerd Copier กรรมการผู้จัดการ Saleduck Asia Sdn. Bhd. และ คุณภัทรวุฒิ กุลจันทร์ ผู้บริหารระดับสูงสุด อินเตอร์สเปซ ประเทศไทย

Saleduck-ATSummit-3.png

Mr. Sjoerd Copier และ คุณภัทรวุฒิ กุลจันทร์ พร้อมด้วย Ms. Cecilia Harjadan (บรรณาธิการบริหาร Saleduck.co.id) และ คุณนภัส กรวิภาสเรือง (บรรณาธิการบริการ Saleduck.co.th)

4.png

คุณนภัส กรวิภาสเรือง แบ่งปันประสบการณ์ในการทำการตลาดยุคดิจิตัล และกลยุทธ์ด้านการตลาดของ Saleduck Thailand

5.png

Saleduck Thailand ขึ้นรับรางวัลคู่ค้าดีเด่น Top Publisher 2019 - Travel Category